ZVSL - kablovka

Prejsť na obsah

Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica

Oficiálna web stránka: WWW.ZVSL.SK

Predstavenstvo a zoznam členov výboru:
Milan Lisík  - predseda ZVSL,p.s.
Štefan Trúchly
- podpredseda ZVSL,p.s.

Ján Kucharčík
- člen výboru
Štefan Trúchly Čadca
- člen výboru
Vincent Kvašňovský
- člen výboru
Štefan Kubuš
- člen výboru
Jozef Špalek
- člen výboru

Štefan Smolka
- predseda dozornej
Ing. Miroslava Kucharčíková
- členka dozornej rady
Mgr. Michaela Dormanová
- členka dozornej rady


Správa za január - apríl 2019 Zvsl obce Oščadnica Pozemkové spoločenstvo

Prehľad o činnosti ZVSL obce Oščadnica,

Zárubok Ťažbár m3
Knopov. Jozef Vojtuš 112,30
Gilanov za vodou Jozef Vojtuš 143,65
Špalkov Jozef Gavlák 250,47
Švancáry 7582 Peter Kopačka 148,97                
Kvašňov Peter Kopačka 54,11    
Margušov Smolka 155,21
Rovné pazderov  Milan Smolka 135,75
Ćamborkov Jozef Gavlák 108,24
Pazderov Smolka Milan Smolka 64,56
Kubinov Jančorka Zagrapan 26,88
----------------------------------------
Spolu  sa vyťažilo      1 200,14 m3                                                                                                    

Stromčeky sa vysadili a zakúpili
v množstve:  34000 ks
z toho:
Jurčagov Dedova   6 100 ks                                                            
Pazderov Rovné  1 900 ks
Kubanov Kalinov 4 000 ks
Jendrišákov Dedova 3 000 ks     
Janelov 100  ks                                                                                                                                                  
Chlebkov 3 900 ks  
Pečarkov 7 000 ks
Fefkov 6 000 ks
Nižný Revajský 770 ks
Vyšný Revajský 230 ks
Kubinov 500 ks
Blahov 500 ks


Čistenie sa vykonalo v týchto zárubkov:
Michajkov Lysiková 62,74 m3
Michajkov Zagrapanová 203,07 m3
Švancáre 301,20 m3
Kubinov Jančorka 496,40 m3
Dedova Prislop 57,90 m3


V Oščadnici  13.05.2019  

Návrat na obsah