ZO SZTP, ZO JDS - Oščadnica - kablovka

Prejsť na obsah

Základná organizácia

Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici

Základná organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici
vznikla  1. februára 1998.

Výbor ZO SZTP v Oščadnici pracuje v tomto zložení:

Predseda:  Jozef Křivánek
Podpredsedkyňa: Marta Ondrušková
Hospodárka: Marta Ondrušková
Členovia: Mária Glettová, Margita Lysíková, Terézia Hamacková, Anna Kočí, Štefan Špalek
Revízna komisia: Ján Štens - predseda
Členovia RK:  Jozef Griga, Milan Kozák

Kontakt:  Jozef Křivánek, predseda – 0915 431 910
Slovenský zväz telesne postihnutých,
Základná organizácia, 023 01  Oščadnica č. 497
IČO: 126649790
056,  č. ú.: 0310141298/0900

Vážení priatelia, obraciame sa na Vás s prosbou o podporu činnosti nášho združenia Slovenského zväzu telesne postihnutých  v Oščadnici.

Chceme Vás poprosiť, aby ste túto našu prosbu postúpili aj členom Vašej rodiny, priateľom a známym. Vami poukázané 2 % z dane z príjmu budú použité na podporu našej činnosti.

Naše identifikačné údaje:
Obchodné meno: Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia
Sídlo: 023 01  Oščadnica č. 497
IČO: 126649790056
Číslo účtu: 0310141298/0900

V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov a pripomienok sa môžete obrátiť na predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici p. Jozefa Křivánka (0915 431 910).

ĎAKUJEME.

PLÁN    PRÁCE   na zvyšok roka 2019

3-4. 10. 2019
/piatok-sobota/ dvojdňový  pútnicky zájazd  LEVOČA –Bazilika Navštívenia Panny Márie –Mariánska Hora oltár Majstra Pavla  -chrám sv.Jakuba, Spišský hrad a okolie..    

13.októbra – nedeľa
14.00 hod. Mesiac „Úcty k starším“    - stretnutie s jubilantmi .                                                            

 
 19.októbra
pútnický  zájazd, hora Butkov  

11. novembra
Pripojenie sa k výzve veteránov –úcta pamiatky padlých v 1. A 2. Svetovej vojne.  Pri pamätníku pri kostole                                                                          

   
15.Novembra
stretnutie s deťmi- pri odovzdávaní darčekov  z výťažku  benefičného koncertu

Ďalej sú to besedy v rámci zdravotníckeho okienka. Sociálna –právna poradňa pre členov a občanov obce .Okresné podujatia poriadané  Okresným výborom SZTP,ZPCCH a OO JDS v Čadci   ako napr. Trojgeneračné stretnutie –Raková, okresné športové hry, rekondičné-rehabilitačné pobyty  ,okresná prehliadka speváckych súborov, stolnotenisový turnaj ,stretnutie zdravotne postihnutých deti s Mikulášom a pod. Družobné podujatia s OC SZTP v Dolnom Kubíne, ZO SZTP Zborov nad Bystricou..... Podujatia poriadané  obecným úradom  našej obce napr ,Oščadnícka heligónka, Jánske ohne, Vaľanie mája, Gastrodeň   ....a pod.

Tento plán práce je otvorený, môže sa časovo meniť a podľa finančných prostriedkov aj na podnet členov ZO SZTP a ZO JDS  Bližšie informácie na č.t.  OC SZTP -0915 431 910 OVZPCCH                                                                                                                    

Výbor ZO SZTP,ZO JDS,ZPCCH v Oščadnici     

Návrat na obsah