Školstvo - ŠKD - kablovka

Prejsť na obsah

Školský klub detí

Školský klub detí - Ústredie
Počet detí: 89
Počet oddelení: 4
Počet vychovávateliek: 4

Školský klub detí – pri ZŠ s MŠ
Počet detí: 63
Počet oddelení: 2
Počet vychovávateliek: 2

Návrat na obsah