Školstvo - MŠ - kablovka

Prejsť na obsah

ZŠ s MŠ Oščadnica 1374

Materská škola – Ústredie – celodenná prevádzka
zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre  MŠ-Ústredie :
p.Milada Kubušová, od 1.11.2015 Bc. Anna Poláčková

Počet detí: 71+25
Počet „predškolákov“: 24+13
Počet tried: 7  (3 triedy - Ústredie, 2 triedy – Rovne)

Materská škola – Píla – celodenná prevádzka
zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ-Píla:   Mgr. Anna Zagrapanová

Počet detí: 83
Počet „predškolákov“: 22
Počet tried: 4

Návrat na obsah