Školstvo - ZŠ a MŠ 1374 - kablovka

Prejsť na obsah

ZŠ s MŠ Oščadnica 1374

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Jarabicová

Počet žiakov: 179 (roč. 1-4 80 ž / 5-9 99 ž)
Počet tried: 10
Naplnenosť tried: 18 ž/tr.)

Počet učiteľov: 18
Počet neped. zam.: 6

Počet záujmových krúžkov: 10

Zamerania školy:
- vyučovanie AJ od 1. ročník
- vyučovanie INF od 2.ročníka
- rozvoj telesnej zdatnosti žiakov
- rozvoj čitateľských zručností v materinskom jazykuNávrat na obsah