Školstvo - ZŠ Ústredie - kablovka

Prejsť na obsah

Základná škola Oščadnica- Ústredie

Riaditeľka školy:   Mgr. Veronika Mačuhová
Zást. riad. školy:  Mgr. Anna Štrbová, roč. 1.- 4.
   
Zást. riad. školy: Mgr. Kristína Masaryková, roč.5.-9.

web:
http://www.zsoscadnicau.edupage.org

Počet žiakov: 360 ( roč. 1-4 152 ž / roč. 5-9 208 ž)
Počet tried: 18
Naplnenosť tried: 20 ž/tr.)

Počet učiteľov: 28
Počet neped. zam.: 6

Počet záujmových krúžkov: 14


Návrat na obsah