Farské oznamy - 1 - kablovka

Prejsť na obsah

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie - Oščadnica
oscadnica.fara.sk    041/438 21 42

( 10. 2. 2020 - 16. 2. 2020)

Pondelok

12:00

Utorok

6:30, 17:15

Streda

6:30, 17:15

Štvrtok

6:30

Piatok

12:00, 17:15

Sobota

7:15

Nedeľa

7:00, 8:10, 10:20

Upratovanie kostola v sobotu  po sv. omši  skupina č.5

V piatok po večernej svätej omši bude adorácia a modlitba chvál. Budeme prosiť o dar lásky k Bohu, k blížnemu aj k sebe samému.

V piatok 14. 2. o 13:00 chcú uzavrieť manželstvo Matej Kuzma a Monika Poláčková, obaja z Oščadnice. Prípadné prekážky nahláste na FÚ.  

V sobotu nás pozývajú do Nitry na deň Modlitieb k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Autobus ide z Čadce. Informácie môžete získať u p.Koperovej, tel. 0918 087 047.

Návrat na obsah