ZVSL - kablovka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 

Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica

Oficiálna web stránka: WWW.ZVSL.SK

Predstavenstvo a zoznam členov výboru:
Milan Lisík  - predseda ZVSL,p.s.
Štefan Trúchly
- podpredseda ZVSL,p.s.

Ján Kucharčík
- člen výboru
Štefan Trúchly Čadca
- člen výboru
Vincent Kvašňovský
- člen výboru
Štefan Kubuš
- člen výboru
Jozef Špalek
- člen výboru

Štefan Smolka
- predseda dozornej
Ing. Miroslava Kucharčíková
- členka dozornej rady
Mgr. Michaela Dormanová
- členka dozornej rady

Prehľad o vyťaženej drevnej hmote v jednotlivých zárubkoch za rok 2018

Zárubok / M3 / Tržba / Ťažbár  / Cena  za ťažbu
Margušov   Furmanec  / 87,10  / 2936,85 /Smolka Milan  /     1262,95

Pečarkov  Javorské / 433,40 / 17733,92 / Gavlák Jozef    /   8234,60

Majákov  Javorské / 547,47 / 24317,85 / Vojtuš Jozef    /   9293,90

Janelov  Javorské / 361,29 / 17664,08/ Vojtuš Jozef, Gavlák Jozef   /    5441,94

Jurčagov / 274,06 / 13641,43 / Kopačka Peter  /     5243,81

Rovne Dudíkova  / 85,51  / 3415,12/ Smolka Milan /      1283,85

Jendrišákov spol.  Furm.  / 44,51  /  1557,85 / Smolka Milan      /   667,65

Jendrišákov Šmelková  / 34,34  / 1224,80/ Smolka Milan    /      515,10

Dirgasov Furmanec / 272,82 /   9454,61 / Kopačka Peter    /   4673,55

Sivov Javorské  / 44,41 /  1201,00/ Zagrapan Ján /        754,92
Kubinov Javorské / 452,07 / 17406,31 / Zagrapan Ján     /  7685,19

Kubinov Dedovka / 120,80 /  3350,19 / Kopačka Peter     /  2053,17

Revajov vyšný /  66,71 /  2646,42 / Kopačka Peter /      1152,90

Chlastakov Drobiška / 363,12 / 16583,11 / Smolka Milan   /    5735,00

Chlastakov Zborovančíková  / 29,45 /  1658,14 / Smolka Milan    /     500,65

Blahov Furmanec  / 29,01  /   870,30 / Smolka MIlan   /      456,00

Revajov nižný / 140,96 /  5426,96 / Gavlák Jozef  /     2491,98

Guranský Dedová  /  81,24  / 3808,13 / Kopačka Peter   /    1536,30

Vojtušov Javorské / 132,63  / 4968,94 / Haladej Ján     /  2121,60

Rovne Pazderova  /  65,71 /  2695,11 / Smolka MIlan     /    984,75

Fefkov Javorské  / 310,66 / 12809,42 / Gavlák Jozef    /   5888,10

Chlebkov Javorské / 218,43 / 11123,19 / Gavlák Jozef    /   4149,60

Špalkov Javorské  / 21,64  /    966,90 / Gavlák Jozef   /      280,80

Čamborkov Javorské / 261,21 /   9642,57 / Gavlák Jozef     /  3341,00

Lysov Grapa  / 486,30  / 26702,15 / Kopačka Peter   /   9652,70

Lušňákov Grapa  / 140,44  /  5807,71 / Kopačka Peter     / 2731,37

Gajdošov I.   /  8,63     /  375,12 / Gavlák Jozef     /   111,80

Komanovky 8008 / 247,99 / 10043,60 / Kopačka Peter   /   4452,12

Svancari 7582 / 683,34 / 27970,24 / Grochal Jozef  /   13598,47

Svancari 7583 /  96,89  /  4744,84 / Kopačka Peter   /    1941,44

Michajkov / 726,58  / 32862,34 / Grochal Jozef,
Vojtuš Jozef     11802,98

Mroskovanov I.   /  4,53    /  196,50 / Vojtuš Jozef  /         72,48

Spolu 6873,25 / 295805,70 /  120112,67


Správa ZVSL obce Oščadnica Pozemkové spoločenstvo za rok 2018


Za rok 2018 bolo vyťažených 6873,53 m3 drevnej hmoty v sume 295 805,69 Eur, ťažba predstavovala sumu 120112,67 Eur.

Pestovná činnosť, boli urobené nasledovné práce:

- Čistenie a spaľovanie zvyškov po ťažbe drevnej hmoty bolo vo výške 18 047,81 Eur, čo predstavuje likvidáciu haluzoviny po 5518 m3 drevnej hmoty
- Vysadených bolo 112 500 ks sadeníc v sume cena práce a cena za sadenicu spolu 39 198,- Eur
- Ošetrovanie cervacolom, teda cena za cervacol a vykonanú prácu spolu predstavuje sumu 11 359,- Eur
- Prerezávky boli vykonané na ploche 7,06 ha v sume 1828,50 Eur
- Výseky nežiadúcich drevín na ploche 38,20 ha v sume 8295,- Eur
- Odčleňovacie linky boli urobené v nasledovných zárubkoch: Bátorov – Lysov, Dirgasov – Blahov, Dirgasov – Margušov, Lušňákov – Blahov, celkom v sume 892,00 Eur
- Vyžínanie bolo urobené na ploche 2,5 ha v sume 326,00 Eur

Za rok 2018 bolo na základe ťažby drevnej hmoty realizovanej v roku 2017 vyplatené známym vlastníkom suma 60 576,00 Eur, z účtu neznámych na základe vydokladovania bolo vyplatených 37 911,00 Eur.

Na základe dohody s Lesmi SR, š.p. o prenájme za neznámych vlastníkom, bolo Lesom SR vyplatená suma 3108,16 Eur.

Prehľad o pestovných  činnostiach za rok 2018

1. Čistenie a spaľovanie zvyškov po ťažbe:
- Janelov   730,93 m3  
- Majákov  716,70 m3
- Pazderov vyšný     42,00 m3
- Fefkov  557,16 m3
- Lušňákov Furm. 142,00 m3
- Lysov Grapa     34,11 m3
- Guranský     85,35 m3
- Pečarkov  473,40 m3
- Chlebkov  218,40 m3
- Gajdošov I.       8,60 m3
- Rovne Dudíkov    94,00 m3
- Rovne Matej. 147,46 m3
- Rovne Pazd.     95,65 m3
- Kišakov,Peňov 122,00 m3
- Mroščákov  194,34 m3
- Giláňov    43,94 m3
- Jurčagov  266,00 m3
- Jendrišákov      44,51 m3
- Dirgasov Dedová 563,95 m3
- Blahov      31,00 m3
- Chlastakov Drob. 661,60 m3
- Komanovky  8008  244,44 m3
- Čistenie bolo vyplatené v sume 18 047,81 Eur

2. Sadenie podľa jednotlivých zárubkov:
      -  Sivov Javorské  7000 ks
     -  Vojtušov  4500 ks
     -  Lušňákov  5800 ks
     -  Lysov   7300 ks
     -   Gajdošov I.  6000 ks
     -  Rovne Dudík.  5000 ks                                
     - Sivov Dedová  2400 ks
    -  Svancari             4000 KS
  -  Blahov Furm.  6200 ks
  -  Chlastakov           10300 ks
  -  Dirgasov   7000 ks
  -  Rovne Matej.  1400 ks
  -  Kubinov   1000 ks
  -  Kubanov            24000 ks
  -  Janelov   3000 ks
  -  Mroščákov  3000 ks
  -  Majákov            12600 ks
  -  Sivov Kalvária  2000 ks
Celkom bolo vysadených 112 500 ks, cena práce a sadeníc spolu 39 198,- Eur

  3. Výseky  nežiadúcich drevín:
 - Guranský   6,56 ha
 - Mroskovanov  2,35 ha
 - Gajdopšov I.  1,16 ha
 - Janelov    4,38 ha
 - Rovne Jurištova  7,20 ha
 - Blahov   0,84 ha
 - Lušňákov   1,85 ha
 - Lysov   5,71 ha
 - Kišakov, Peňov  6,58 ha
 - Kubinov   0,80 ha
 - Ryboňov I.   0,77 ha  
Celkom plocha 38,20 ha v sume 8295,- Eur

4. Prerezávky:   
-   Kišakov, Peňov   1,00 ha
-   Lysov   1,04 ha
-   Bátorov   2,55 ha
-  Škripkov   2,47 ha
Spolu plocha 7,06 ha v sume 1828,50 Eur

5. Vyžínanie
-  Blahov   1,00 ha
-  Dirgasov    0,90 ha
-  Kubanov   1,51 ha
Celkom  vyžínanie na ploche 3,41 ha v sume 326,00 Eur

6.  Ošetrovanie cervacolom podľa zárubkov:

- Kubušov 90 kg  384,30 Eur  6 ha   600,00 Eur
- Mosorov 20 kg     85,40 Eur  1,5 ha   150,00 Eur
- Lušňákov 25 kg  106,75 Eur  1,6 ha  160,00  Eur
- Kvašňov 40 kg  170,80 Eur  2,6 ha  260,00 Eur
- Gavlov 25 kg  106,75 Eur  1,6 ha  160,00 Eur
- Chlastakov 25 kg  106,75 Eur  1,6 ha  160,00 Eur
- Šulganov 30 kg  128,10 Eur  2,0 ha  200,00 Eur
- Sivov  15 kg     64,05 Eur  1,00 ha 100,00 Eur
- Dirgasov 35 kg  149,45 Eur  2,3 ha  230,00 Eur
- Kubinov    5 kg     21,35 Eur  0,38 ha    38,00 Eur
- Kubanov     120 kg             512,40 Eur  8,0 ha  800,00 Eur
- Rovne Dudík 15 kg     64,05 Eur  1 ha  100,00 Eur
- Jendrišákov     5 kg     21,35 Eur  0,38 ha    38,00 Eur
- Lysov   30 kg  128,10 Eur  2,0 ha  200,00 Eur
- Janelov 36 kg  153,72 Eur  11,7 ha 1170,00 Eur
- Blahov 60 kg             256,20 Eur   3,77 ha 377,00 Eur
- Kubanov 45 kg  1921,15 Eur   3,6 ha 365,00 Eur
- Guranský 30 kg  128,10 Eur   2,0 ha 200,00 Eur
- Bátorov 60 kg  256,20 Eur   4,0 ha 400,00 Eur
- Mroščkov 30 kg  128,10 Eur  1,60 ha 160,00 Eur
- Chlastakov 30 kg  128,10 Eur  1,72 ha 172,00 Eur
- Lysov  30 kg  128,10 Eur  2 ha  200,00 Eur
- Spolu           801 kg           3420,27 Eur            62,35 ha       6235,00 Eur

    
Výbor združenia vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica Pozemkové spoločenstvo 023 01  Oščadnica č. 751

zvoláva valné zhromaždenie
členov pozemkového spoločenstva v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. v znení zákona č. 34/2014 Z.z.,

ktoré sa uskutoční

v nedeľu 14. apríla 2019 o 10,00 hod.
v Kultúrnom dome v Oščadnici


Program:  1. Zahájenie
                 2.  Voľba komisií
                 3.  Správa o činnosti ZVSL Oščadnica, p.s. za rok 2018
                 4.  Správa OLH
                 5   Správa o hospodárení a účtovná uzávierka za rok 2018
                 6   Prevzatie od Lesov SR, š.p. porastu č. 284 B1,2
                 7.  Správa dozornej rady za rok 2018
                 8.  Diskusia
                 9.  Prijatie uznesení
               10.  Záver
  
Registrácia začína o 9,00 hod.
Pri registrácii sa každý člen preukáže dokladom totožnosti, v prípade zastupovania iných členov je nutné predložiť písomné splnomocnenie (viď nižšie).Celý podrobný materiál ku konaniu zhromaždenia je k dispozícií v sídle ZVSL a na výveske na DK v Oščadnici.
Na záver bude podávaný guláš a občerstvenie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky