Školstvo - stravovanie - kablovka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Školstvo
 

Zariadenia školského stravovania

V prevádzke je jedna školská kuchyňa pri ZŠ s MŠ - Nižný Koniec a päť školských jedální.
Strava sa rozváža do štyroch ŠJ.

Počet stravníkov: 641
Z toho:  
Deti MŠ: 179
Žiaci ZŠ: 299
Zamestnanci: 84
Cudzí: 79

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky